Sosujobs.dk

Find ledige sosujobs.

Ledige Sosujobs

Autismecenter Storstrøm søger underviser

Autismecenter Storstrøm søger underviser 37 t/ugen til STU 1.8.22 Autismecenter Storstrøm er en specialinstitution for børn, unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse og består bl.a. af døgn-...

Se mere: