Sosujobs.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Sosu-job i Nordsjælland

Trivsel, arbejdsmiljø og medbestemmelse er nogle af kodeordene i hjemmeplejen.
Vi vægter et godt kollegaskab der er præget af omsorg for hinanden og for borgeren.

Kontinuitet, Genkendelighed og Høj faglighed

I Hjemmeplejen og Sygeplejen i ▶Hillerød Kommune◀ har vi tillid til din faglighed, og vi lytter til din vurdering af borgerens behov. Du er i førersædet, når du er ude hos borgeren, og I beslutter sammen, hvad der er godt at gøre i dag.

Vi har gennem de to sidste år implementeret faste teams og samarbejder tæt med, visitationen og andre tværfaglige samarbejdspartnere.

Vi prioriterer planlægning og justering af det daglige arbejde samtidig med individuel tilpasset kompetenceudvikling – alle skal være klædt på til den opgave, de skal løse og de skal have tiden til den.

Om os


I Hillerød Hjemmepleje område Sø er vi en områdeleder og en planlægger. Dag- og aftenvagt er samlet under samme tag.
Hos os prioriterer vi udvikling og godt arbejdsmiljø samtidig med, at vi arbejder rehabiliterende og med borgeren i centrum.
Vi arbejder med at forebygge indlæggelser, og vi gør vores yderste for at støtte op om borgerens livskvalitet, i samarbejde med borgere og vores kollegaer.

Vores nye kollega:


  • Er social- og sundhedshjælper og har kørekort
  • Er positiv i opgaveløsningen og kan bevare overblikket i en hektisk hverdag
  • Arbejder helhedsorienteret med blik for borgerens egne ressou...